Our server is supported by SAKURA internet

Reconstructing Shurijo Castle by Google Arts and Culture

Other Models

โครงการนี้จัดตั้งขึ้นเพื่ออะไร?

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม ปีพ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา ปราสาทชูริถูกพระเพลิงเผาผลาญ คนทั่วโลก รวมทั้งพวกเราก็รู้สึกเจ็บปวดใจและเสียใจเป็นอย่างยิ่ง กลุ่มของพวกเราประกอบไปด้วยนักวิจัย นักศึกษา และ วิศวกร ซึ่งทำวิจัยเกี่ยวกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Computer Vision, Human Computer Interaction และ Virtual Reality เราจึงจัดตั้งโครงการนี้โดยหวังว่า จะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่กำลังโศกเศร้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

หนึ่งในเทคโนโลยี Computer Vision ที่ใช้ในการประมวลผลภาพถ่ายโดยคอมพิวเตอร์นั้น สามารถบูรณะสิ่งของที่มีอยู่จริงทั้งรูปร่างและสีขึ้นมาใหม่จากภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอได้ เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการรักษาสินทรัพย์ทางวัฒนธรรมบนโลกดิจิตอล อย่างในโครงการวิจัย eHeritage ก็ถูกนำไปใช้มาโดยตลอด

เมื่อได้ยินข่าวเพลิงไหม้ พวกเราในฐานะที่เป็นผู้ทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีจึงมีความคิดว่า อยากจะบูรณะปราสาทชูริโดยใช้โมเดล 3 มิติ ระหว่างที่กำลังรอให้ส่วนที่เสียหายสร้างเสร็จ เพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพยากรการท่องเที่ยวได้แม้เพียงเล็กน้อยก็ยังดี วีดีโอด้านบนนั้นเป็นวีดีโอแนะนำเกี่ยวกับ concept ของโครงการนี้ โมเดล 3 มิติที่ท่านเห็นนั้น พวกเราสร้างขึ้นมาจากซอฟท์แวร์ที่เปิดให้ใช้และภาพที่ค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ต หากรวบรวมภาพและวีดีโอจากมุมต่าง ๆ ได้มากกว่านี้ก็จะสามารถสร้างโมเดล 3 มิติ ที่สวยและสมบูรณ์มากกว่านี้ได้ ทางเราจึงอยากให้ทุกท่านแชร์ความทรงจำผ่านโมเดล 3 มิติ ซึ่งผลิตมาจากภาพถ่ายหรือภาพวีดีโอของทุกท่าน เพื่อให้การบูรณะปราสาทชูจิโดยผ่านข้อมูลของทุกท่านดำเนินไปได้ ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมแชร์ภาพถ่าย ภาพวีดีโอ และความทรงจำกับพวกเราด้วยค่ะ

Members

 • Rei Kawakami (Tokyo Institute of Technology/Denso IT Laboratory)
 • Wen Shao (The University of Tokyo)
 • Ikuo Kamei (The University of Tokyo)
 • Hajime Itsukaichi (The University of Tokyo)
 • Takeshi Naemura (The University of Tokyo)
 • Towaki Takikawa (University of Waterloo)
 • Takefumi Hiraki (Osaka University)
 • Yota Egusa (SAKURA internet Inc.)
 • Eduardo Acosta (Raiz New Media)
 • Raul Acosta (Raiz New Media)
 • Karin Kiho (The University of Tokyo)
 • Han Changyo (The University of Tokyo)
 • Yuichi Miyamoto (Party Inc.)
 • Yuzuko Utsumi (Osaka Prefecture University)
 • Katsushi Ikeuchi (Microsoft)
 • Jean Ponce (INRIA / New York University)
 • Jonathan Chemla (Iconem)
 • Yves Ubelmann (Iconem)
 • Miku Sega (gluon)
 • Daiki Sugiyama (UmeeT)
 • Daisaku Kina (Ryukyu history researcher)
 • Ryo Fujiwara (HoloLab Inc. / xRArchi)

Collaborators

 • Yasutaka Furukawa (Simon Fraser University)
 • Yasuaki Kakehi(The University of Tokyo)
 • Wataru Date (Graphic Designer)
 • Furuta Katsumi(Keio University)
 • Martial Hebert (Carnegie Mellon University)
 • Rujirat (Vinitphol) Ishikawa (The University of Tokyo)
 • Marin Kamizono (Graphic Recorder)
 • Marc Pollefeys (ETH Zurich / Microsoft)
 • Johannes Schöenberger (Microsoft)
 • Yuto Kodama (The University of Tokyo)
 • Yinan Wang (The University of Tokyo)
 • Pai-Hsien Hung (Osaka University)
 • Yi-Jhen Lin
 • Tasuku Mizuno (CITY LIGHTS LAW)

References

 • Changchang Wu, “Towards Linear-time Incremental Structure From Motion”, 3DV 2013
 • Changchang Wu, “VisualSFM: A Visual Structure from Motion System”, http://ccwu.me/vsfm/, 2011
 • Changchang Wu, Sameer Agarwal, Brian Curless, and Steven M. Seitz, “Multicore Bundle Adjustment”, CVPR 2011
 • Changchang Wu, “SiftGPU: A GPU implementation of Scale Invaraint Feature Transform (SIFT)”, http://cs.unc.edu/~ccwu/siftgpu, 2007
 • Yasutaka Furukawa, Brian Curless, Steven M. Seitz, and Richard Szeliski, “Towards Internet-scale Multi-view Stereo”, CVPR 2010.
 • Michael Kazhdan, Hugues Hoppe, “Screened poisson surface reconstruction”, ACM Transactions on Graphics (TOG), Volume 32 Issue 3, June 2013
 • P. Cignoni, M. Callieri, M. Corsini, M. Dellepiane, F. Ganovelli, G. Ranzuglia, “MeshLab: an Open-Source Mesh Processing Tool”, Sixth Eurographics Italian Chapter Conference, page 129-136, 2008
 • Sameer Agarwal, Yasutaka Furukawa, Noah Snavely, Ian Simon, Brian Curless, Steven M. Seitz, and Richard Szeliski. 2011. “Building Rome in a day”. Commun. ACM 54, 10 (October 2011), 105-112.
 • Y. Furukawa and J. Ponce. “Accurate, Dense, and Robust Multi-View Stereopsis”. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 32(8):1362-1376, 2010.
 • Johannes L. Schönberger and Jan-Michael Frahm. “Structure-from-motion revisited.” Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2016.
 • Johannes L. Schönberger, Enliang Zheng, Jan-Michael Frahm, and Marc Pollefeys. “Pixelwise view selection for unstructured multi-view stereo.” European Conference on Computer Vision. Springer, 2016.

ขอบคุณ

This project is supported by SAKURA internet Inc.
This website uses “Sakura Cloud” and “Sakura Web Accelerator“.
This website uses 3D viewer developed by Sketchfab, Inc.
This project is supported by CapturingReality, developing 3D reconstruction software RealityCapture.
This project uses image archive collected by Okinawa Times.
This project uses Azure environment supported by Microsoft Japan.
This project uses images collected by Konan Act Club at Konan high and Junior high school.
This project’s image collection is supported by Yokohama Fujimigaoka Junior high and high school.
This project’s image collection is supported by Baidu Baike and Baidu Baike Museums Project.

Public support

This project is supported by Okinawa Prefecture.